REWITALIZACJA OSIEDLA ‚EMMA’ W RADLINIE

lokalizacja: Radlin
autor: Dariusz Bernacki
projekt: 2009

Projekt rewitalizacji osiedla robotniczego „Emma” ma na
celu zaadaptowanie niezwykle cennej zabudowy
znajdującej się w centrum miasta Radlin do dzisiejszych
standardów mieszkaniowych oraz zintegrowanie jej
z tkanką miasta.
Projekt zakłada podział terenu na część prywatną oraz
publiczną, w tej pierwszej obok istniejących budynków
będą znajdować się garaże, pomieszczenia mieszkalne
oraz połączone z nimi ogrody. Strefa publiczna zostanie
podzielona na trzy części, które będą miejscem
rekreacji oraz wypoczynku zarówno mieszkańców osiedla
jak i okolic.