1REWITALIZACJA OSIEDLA ‚EMMA’ W RADLINIE

lokalizacja: Radlin
autor: Dariusz Bernacki
projekt: 2009

Projekt rewitalizacji osiedla robotniczego „Emma” ma na celu zaadaptowanie niezwykle cennej zabudowy znajdującej się w centrum miasta Radlin
do dzisiejszych standardów mieszkaniowych oraz zintegrowanie jej z tkanką miasta. Projekt zakłada podział terenu na część prywatną oraz publiczną,
w tej pierwszej obok istniejących budynków będą znajdować się garaże, pomieszczenia mieszkalne oraz połączone z nimi ogrody. Strefa publiczna
zostanie podzielona na trzy części, które będą miejscem rekreacji oraz wypoczynku zarówno mieszkańców osiedla jak i okolic.

 

 

 
idea 1

 

 

 

idea 2

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

13


8

 

 

7

 

 

9

 

 

1211   13