BUDYNEK MIESZKANIOWO-USŁUGOWY  W ZABRZU

lokalizacja: Zabrze
autor: Dariusz Bernacki
projekt: 2008

Projekt zabudowy mieszkalno-usługowej zakłada
stworzenie budynku o bardzo zróżnicowanej
strukturze, którego zadaniem będzie zaspokojenie
potrzeb na lokale mieszkalne oraz usługowe
klientów o różnym statusie materialnym
i społecznym. Koncepcyjny charakter projektu
stwarza możliwość próby odpowiedzi na pytanie
o właściwą strukturę zabudowy mieszkaniowej
aby była ona elementem łączącym a nie dzielącym
różne grupy społeczne.