1

BUDYNEK MIESZKANIOWO- USŁUGOWY W ZABRZU

lokalizacja: Zabrze
autor: Dariusz Bernacki
projekt: 2008

Projekt zabudowy mieszkalno-usługowej zakłada stworzenie budynku o bardzo zróżnicowanej strukturze, którego zadaniem będzie zaspokojenie potrzeb na lokale
mieszkaniowe oraz usługowe, klientów o różnym statusie materialnym i społecznym. Koncepcyjny charakter projektu stwarza możliwość próby odpowiedzi na pytanie
o właściwą strukturę zabudowy mieszkaniowej aby była ona elementem łączącym a nie dzielącym różne grupy społeczne.
4

 

 

 

5

 

 

3

 

 

2

 

 

6

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

10

 

 

7

 

 

 

12 11