7

ZESPÓŁ KULTURALNO-GASTRONOMICZNO-HOTELOWY
W DOBRZENIU WIELKIM

lokalizacja: Dobrzeń Wielki
autor: Dariusz Bernacki, Marek Grudnik, Michał Nowak
projekt: 2010

Projekt konkursowy zespołu kulturalno-gastronomiczno-hotelowego w Dobrzeniu Wielkim zakłada stworzenie budynku integrującego lokalną ludność
oraz przestrzeń. Forma budynku nawiązuje do tradycyjnej zabudowy rolniczej w której jednym z podstawowych materiałów budowlanych było drewno.
Wprowadzenie do budynku zieleni ma na celu jego dodatkowe zintegrowanie z otoczeniem oraz uatrakcyjnienie jego przestrzeni wewnętrznej.
Swobodne aranżowanie sal znajdujących się na 1 kondygnacji poprzez system przesuwnych ścian daje możliwość dopasowywania przestrzeni
budynku do aktualnych potrzeb.

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

5

 

 

6

98