HOTEL POSEJDON W JASTARNI

lokalizacja: Jastarnia
autor: Dariusz Bernacki, Marek Grudnik
projekt: 2016

Projekt zakłada przebudowę istniejącego hotelu POSEJDON wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakłada się realizację inwestycji z dwóch etapach.
Pierwszy etap będzie obejmował przebudowę zachodniej części mieszkalnej w ramach, której zostaną przebudowane i powiększone jednostki mieszkalne.
W etapie drugim planuje się wyburzenie wschodniej części budynku obejmującej restaurację, hol recepcyjny i część pokoi hotelowych a następnie budowę
nowej części zawierającej hol recepcyjny z lobby, salę konferencyjną, restaurację, basen ze strefą odnowy biologicznej oraz część mieszkalną.